Bashkë me Dr. Gligor Stojkov – Team Leader për Projektin e Migracionit për Zhvillim- GIZ, pamë sot në terren ecurinë e projektit të DIMAK në Bashkinë e Shkodrës, përmes të cilit mundësohet punësimi i 214 kryefamiljarëve në njesitë administrative.

Është një projekt me impakt direkt në ekonomitë familjare të Bashkisë së Shkodrës, në pastrimin e mjedisit por edhe aftësimin për një proces të caktuar pune të të punësuarëve.

Siç e kam thënë edhe më parë, po shohim mundësinë e konsolidimit të këtij projekti përmes bashkëfinancimit me donatorë por edhe si një shërbim për mirëmbajtjen e mjedisit tonë të përbashkët.

https://www.facebook.com/ademi.voltana/videos/364586138082765/