Nga 1500 emra, vetem 67 emra perzgjidhen nga PD per Shkodren

PD-ja njofton se kandidatët që nuk janë njoftuar për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit, pra që nuk e kaluan fazën e parë, janë përfshirë në listën e kandidatëve që i është shtyrë aprovimi dhe të dhënat e tyre i janë përcjell Sekretariatit të Burimeve Njerëzore të Partisë Demokratike, për tu përfshirë në databazën e burimeve qeverisëse të Partisë Demokratike.

Sipas vendimit të Kryesisë së Partisë Demokratike, lista e kandidatëve që i shtyhet aprovimi përbën një listë të certifikuar të burimeve njerëzore të Partisë Demokratike, që do të përdoret për përfaqësimin e Partisë në nivelet ekzekutive politike, në detyra shtetërore si funksionarë politik apo nëpunës shtetëror të nivelit drejtues, apo si përfaqësues në këshillat lokal”

Qarku Shkodër, janë përzgjedhur në fazën e parë 67 kandidatë, nga të cilët janë 21 gra dhe 16 të rinj nën moshën 35 vjeç.