Moti i keq / Ja situata ne territorin e Bashkise Shkoder

Situata ne Bashkine Shkoder, ne oren 19.00, paraqitet si me poshte:

Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallekut) shenon kuoten 5.80 m me nje rritje prej 10 cm me oren 15.00 ( kuota max 7.50 m )

Niveli i Liqenit ( hidrometri ura e Bunes) shenon 7.25 m me nje rritje prej 5 cm me oren 15 ( kuota max 8.70 m ).
Rruga Prekal – Mali Shoshit – Ndrejaj është e bllokuar nga rreshqitjet e dherave e gureve.

Eshte bere hapja e rruges Mes-Ura e Shtrenjte e cila ishte bllokuar nga rreshqitja e nje masivi dherash, naten e kaluar.