Kinemaja nis transformimin për t’u kthyer në identitet, si një hapësirë publike në funksion të qytetarëve të Shkodrës, si një vlerë e trashëgimisë dhe artit.