Pas shpërthimit të kontrolluar e punës në terren, tashmë rruga është e kalueshme nga makinat e larta, në një drejtim.
Përfitoj nga rasti të nxis të gjithë qytetarët të tregojnë kujdes të veçantë në zbatimin e rregullave të qarkullimit në një kantier ndërtimi, e të ndjekin me vëmendje orientimet e punonjësve në terren.

Faleminderit shumë punëtorëve, për punën e palodhur në një terren shumë të vështirë, edhe për videot amatoriale që na nisin