Projektbuxheti i vitit 2021 konsultimi i tij me qytetarët, prioritetet dhe transferta e pakushtëzuar nga buxheti ishtetit, kanë qenë në fokus të intervistës së dhënë, në përgjigje të interesit të gazetarëve.

Sipas Ademit vetem fusha e emergjencave e cila eshte ne vemendje per shkak te situates se pandemise ka nje rritje te transfertes se kushtezuar , ndersa deri me tani te tjerat jane ne shumat e meparshme.

Për shkak të situatës së pazakontë të pandemisë, sivjet iu dha mundësia banorëve të Bashkisë së Shkodrës, të japin opinionet e tyre përmes një pyetësori online

Qindra qytetarë, të grupmoshave të ndryshme,nga njësi të ndryshme administrative dhe kategori sociale të shumta, dhanë opinionet e tyre, të cilat janë në bazë të hartimit të projektbuxhetit që do të paraqitet për miratim