Statusi i shoqates se para dhe tetraplegjikeve ne Shkoder. Përshtatshmëria e infrastrukturës së qytetit në kuadër të rritjes së aksesueshmëris për përsonat me aftësi ndryshe problematik për të cilën ne si shoqat kemi ngritur zerin herë pas here është një element teper lehtesues e pozitiv

Falenderojmë dhe shprehim mirënjohjen ndaj organeve kopetente Bashkia Shkodër per pershtashmerin e trotuareve , duke shpresuar që së shpejti në bashkëpunim me shoqatën të realizojmë sensibilizimi e ndërgjegjësimin e qytetarëve për parkingun e dedikuar për këtë target grup

L'immagine può contenere: nuvola, cielo e spazio all'aperto
L'immagine può contenere: albero, abitazione e spazio all'aperto
L'immagine può contenere: albero, pianta, scarpe e spazio all'aperto
L'immagine può contenere: spazio all'aperto