Prej rënies së tërmetit ditën e martë vijon mbledhja e donacioneve nga individët, organizatat apo biznese brenda dhe jashtë vendit nëpërmjet internetit në platformën qeveritare e – Albania, Bankës së Shqipërisë dhe Bankave të Nivelit te Dytë. Sipas shifrave të publikuara nga Ministria e Financave janë; mbi 132 milionë lekë, 2.9 mln euro dhe 310 mijë dollarë.

Totali i arkëtuar

Shuma e arkëtuar ne LEKE          
132,912,131.29  2,797,120.48      

Shuma e arkëtuar ne EURO
2,797,120.48

Shuma e arkëtuar ne USD
310,888.46