Në unanimitet me njeri -tjetrin, Këshilli Bashkiak i Shkodrës ka votuar kundër pr/vendimit për marrjen e mendimit per rritjen e tarifës së ujit të pishëm.


Për here te pare të gjithë këshilltarët kanë qënë në unison duke argumentuar se kjo rritje rëndon në xhepat e qytetareve të Shkodrës.

Fillimisht u be argumenti nga punonjësit e Ujesjelles Sh.a Qarku Shkodër për arsyet e rritjes të cilet justifikouen me kosto operative.

Të gjitjë këshilltarët, të majtë dhe të djathtë kanë votuar kundër dule qene ne unanimitet me njeri tjetrin.