Takimi në zyrën time me drejtues të Shoqatës së ish të Përndjekurve Politikë ishte një mënyrë e mirë për t’u njohur e biseduar për çështje të rëndësishme që lidhen me ta.
Respektimi i lirive të individit, vlerësimi e mirënjohja për kontributin e tyre, përmirësimi i cilësisë së jetesës dhe zhvillimi i qytetit ashtu siç i takon, janë parimet tona të përbashkëta.