u ftojmë të merrni pjesë në konkursin “Shkodra Rinore” duke dërguar videot tuaja kreative për të promovuar Shkodrën .

Afati i fundit për dërgimin e videove është më 25 dhjetor 2023, ora 16:00.

Informacioni i nevojshëm për dërgimin e videove gjendet në postim.
Kliko linkun ???? https://bashkiashkoder.gov.al/…/thirrje-per-video…/