Shqipëria është një nga ato vende, që vitet e fundit e kanë hedhur vëmendjen plotësisht nga sektori i turizmit, duke qenë se edhe kushtet natyrore, relievi, pozicioni gjeografik, Trashëgimia Kulturore dhe historia e saj e lashtë e favorizojnë shumë. Vendi ofron detin, malin, fushën, luginën, lumenj, laguna, pyje etj. të cilat mund të vizitohen brenda një kohe të shkurtër duke ja bërë më të lehtë turistit për t’i shijuar të gjitha së bashku.

Sigurisht që, pa harruar rolin e rëndësishëm që luan historia e saj për të cilën turistët e huaj janë shumë kurioze apo objektet e saj, dëshmi e kulturës materiale dhe shpirtërore si: kështjellat, kalatë, parqet arkeologjike, qytetet muze, urat e vjetra, etj.

Ky sektor me rëndësi jetike për vendin ka tërhequr jo vetëm vëmëndjen e turistëve por ka thithur edhe pjesën më të madhe të investimeve vendase dhe të huaja si burimi kryesor i ekonomisë sot dhe në të ardhmen.

Një ndër problemet kyçe që është quajtur edhe si “thembra e Akilit”, në ditët e sotme është mungesa e fuqisë punonjëse të kualifikuar në sektorin e turizmit.

Zgjidhja e këtij problemi immediat do të reflektojë në zhvillimin e Turizmit në të ardhmen në Shqipëri. Largimi i të rinjve për mundësi më të mira për jetën e tyre, ka sjellë një vakum në fuqinë punonjëse në vend, duke bërë që shumë biznese ta gjejnë këtë në vende të tjera më pak të zhvilluara ose të punësojnë njërëz të cilët nuk janë të kualifikuar në fushën e shërbimeve dhe kanë mungesë në njohjen e gjuhëve të huaja apo aftësi jo të mira komunikimi te nevojshme për mbijetesën në këtë sektor.

Mungesa e fuqisë punëtore dhe vecanerisht asaj të specializuar në fushën e turizmit do të ketë ndikim të drejtpëdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit.

Shqipëria ka nevojë që kjo fuqi e re punonjëse të qëndrojë dhe zhvillojë kapacitetin e saj në vend, në mënyrë që të përballojë numrin në rritje të turistëve.

Rritja e numrit të turistëve që parashikohet të vijnë në të ardhmen, duke ditur edhe promovimin që vetë turistët e huaj po i bëjnë vendit dhe atraksioneve qe ai ka, do të jetë ndihmesë për lulëzimin e bizneseve të vogla, dhe jo vetem, kjo e lidhur me një zinxhir perfitimesh të tjera.

Në një botë ku teknologjia dixhitale dhe inteligjenca artificiale ka ndikuar në të gjitha sferat e jetës sonë, turizmi nuk do të mund ti shpëtojë.

Një nga aspektet më të rëndësishme të industrisë së turizmit është përvoja njerëzore dhe emocionet që lidhen me udhëtimet. Përdorimi i Inteligjencës Artificiale mund të sigurojë informacione objektive dhe të analizojë të dhëna për destinacionet, por nuk mund të përmbushë plotësisht aspektin emocional të një udhëtimi.

Burimet njerëzore kanë aftësi të mëdha krijuese dhe të përshtatshme për të krijuar përvoja të personalizuara. Ata mund të kuptojnë nevojat e individëve dhe të ofrojnë këshilla dhe rekomandime të personalizuara, diçka që inteligjenca artificiale ende ka vështirësi të bëjë me të njëjtën aftësi.

Një pjesë e rëndësishme e përvojës së udhëtimit është shërbimi ndaj klientit dhe kujdesi për detajet. Njerëzit kanë aftësi të veçanta për të kuptuar dhe për të ofruar zgjidhje në raste të veçanta që inteligjenca artificiale ende nuk është në gjendje ta bëjë në mënyrë të njëjtë.

Megjithatë, IA-ja ka sjellë inovacione dhe përmirësime në industrinë e turizmit. Ajo mund të ofrojë rekomandime të personalizuara bazuar në preferencat dhe historinë e udhëtimit të një personi, mund të ndihmojë në planifikimin e udhëtimit dhe mund të sigurojë informacione të rëndësishme për destinacionet.

IA-ja mund të personalizojë përvojën e udhëtimit duke përdorur algoritme për të rekomanduar destinacione, hotele, restorante, dhe aktivitete që përshtaten me preferencat e individëve. Integrimi i chatboteve dhe aplikimeve të inteligjencës artificiale në faqet e internetit dhe aplikacionet e udhëtimit ofrojnë ndihmë dhe asistencë në çdo kohë për përdoruesit në planifikimin e udhëtimit dhe ndryshimet e pamundësive.

IA-ja mund të analizojë një sasi të madhe të të dhënave për preferencat e udhëtarëve, duke ndihmuar në krijimin e strategjive të marketingut dhe oferta të personalizuara për tregun. Përdorimi i IA-së mund të lehtësojë procesin e rezervimit të biletave, akomodimeve dhe aktiviteteve, duke bërë të mundur një përvojë më të lehtë dhe më të shpejtë për përdoruesit.

IA-ja nuk është në gjendje të ofrojë ndjenjën dhe përvojën njerëzore të nevojshme për të kuptuar plotësisht preferencat dhe kërkesat emocionale të udhëtarëve. Algoritmet e IA-së mund të jenë të bazuar në të dhëna të kufizuara dhe ato mund të bëjnë gabime ose të mos jenë të plotfuqishme për të parashikuar nevojat e individëve.

Përdorimi i të dhënave personale për të krijuar profile të përdoruesve mund të sjellë shqetësime për privatësinë dhe sigurinë e informacionit të tyre. Ndërsa IA-ja mund të sjellë përmirësime, ka rrezik që ndërhyrja e tepërt e teknologjisë të çojë në humbje të ndjenjës njerëzore dhe shërbimit të personalizuar.

Në përgjithësi, inteligjenca artificiale ka ndikuar dhe do të vazhdojë të ndikojë thellësisht në industrinë e turizmit duke sjellë përmirësime në përvojën e përdoruesve dhe në efikasitetin e shërbimeve. Megjithatë, këto përparësi duhet të merren në konsideratë për të siguruar që teknologjia të përdoret në mënyrë të qëndrueshme dhe të përmbushë nevojat e udhëtarëve në mënyrë të plotë.

Kështu që, ndërsa IA-ja është një partner i rëndësishëm dhe shtytës për inovacion në sektorin e turizmit, burimet njerëzore vazhdojnë të kenë një rol të pazëvendësueshëm në sigurimin e përvojës së udhëtimit dhe në përmbushjen e nevojave të klientëve në mënyra që teknologjia ende nuk është në gjendje të bëjë. Kombinimi i të dyjave mund të sjellë rezultate më të mira dhe të përmbushura për udhëtarët.

Atë ndjesi që ta jep komunikimi i ngrohtë, vështrimi, buzëqeshja dhe empatia mes njërëzve, nuk do të arrijë kurrë të ta jape asnjë formë sado e përsosur e Inteligjencës Artificiale që mund të shpikë mendja njërëzore.