Barometri këtë herë është përpjekur të kuptojë perceptimin e qytetarëve për korrupsionin edhe gjykimin e tyre për sektorët më të korruptuar në vend.

Partitë politike janë në krye të listës për korrupsionin, drejtësia vjen më pas si sektor. Sa i përket sektorëve që japin shërbime të drejtpërdrejta për qytetarët, si: lejet e ndërtimit dhe pushteti vendor, kadastra dhe pronat, dogana dhe tatime, shëndetësia, policia;.

Shifrat e perceptimit të korrupsionit mbeten të larta, nga 60% deri në mbi 50%.

Marrë nga Euronews.al