Një mënyre e re dhe më efikase për ngrohje në kopshtet e bashkisë Shkodër. Kopshtet “Bep Tusha” dhe “Ngjyrat” janë përfituesit e parë të një skeme bashkëpunimi mes bashkisë Shkodër dhe UNDP, për vendosjen e paneleve diellore pranë këtyre objekteve.
Falë këtij investimi ka një ulje të konsumit të energjisë elektrike që zëvendësohet me energji të pastër dhe në mbrojtje të mjedisit. Marre nga FB i Kryetarit te Bashkise Shkoder Benet Beci