Nga Kastriot Dervishi

Letër e Esat Toptanit pas largimit nga Shkodra dërguar parisë, datë 24.4.1913.

Mësohet se është vendosur në Krujë. Pavarësisht dialektit, letra është e lexueshme.

“Sot pra çdo shqiptar, lypset me punue ma mirë për lumturinë tonë, e jo për tjetër”.