Një shqiptar ka rënë në prnagat e policisë në West Yorkshire, pasi është kapur duke kultivuar 150 rrënjë ka nab isi.

Javën e kaluar, oficerët nga Calderdale kryen një kontroll në një shtëpi në veri të Halifax. Me të hyrë ata gjetën një numër të madh bimësh ka na bisi në faza të ndryshme të rritjes.

Vijojnë hetimet se si shtetasi shqiptar ka shkuar në Angli

Një zëdhënës i policisë së West Yorkshire thase rritja e barit është e lidhur thelbësisht me tr afi kimin e njerëzve dhe Bandave të Organizuara K rimi nale

“Policia e West Yorkshire i merr këto çështje shumë seriozisht dhe i kërkon publikut të raportojë çdo aktivitet që mund të mendoni se është i lidhur me tr afikim in dhe ose rritjen e ka ab isit”, tha ai.