Me propozim të Ministrit të Drejtësisë z.Ulsi Manja është emëruar në krye të Agjencisë së Trajtimit të Pronave, z. Geraldo Durdaj.

Ministri i Drejtësisë ka bërë prezantimin e drejtorit të ri të ATP, i cili zëvendëson në këtë detyrë znj.

Jonida Baçi e shkarkuar pak muaj më parë. Z. Durdaj së fundmi ka punuar në Drejtorinë Antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë.