Në momentin e shpë.thimit të lëndës eksp.lozive nuk ka pasur njeri në lokal, pasi ai ka qenë i mbyllur.

Trit.oli thuhet se ishte vendosur në derën e lokalit, ndërsa nga shp.ërthimi janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Mësohet se lokali është në pronësi të shtetases Hana Foileta