2019-ta i ka lënë vendin vendin 2020-ës për Bashkinë Shkodër, por ende jo në shifra. Në Bashkinë Shkodër është kohë bilancesh, duke analizuar atë cfarë është bërë gjatë një viti, jo vetëm në investimet të cilat shënuan bum kryesisht në infrastrukturë, por edhe në analizën e të ardhurave të veta të Bashkisë së Shkodrës.
Kjo ë henë ka shënuar rikthimin në punë për Bashkinë Shkodër, dhe ekpertet e fushës tashmë i janë futur shifrave për të analizuar vitin.
Nga ajo cfarë mësohet nga burimet pranë Bashkisë së Shkodrës bëhet me dije se duke iu referuar shifrave përkatëse pritet që të ardhurat të kalojnë shifrën e 95 % duke shënuar shifra pozitive për këtë sektor të Bashkisë Shkodër.
Në viitn 2019-të është parashikuar 2,994,185,588 Lekë, cka vetëm me një përllogaritje të thejsht të ardhurat e Bashkisë Shkodër të kalojnë vlerën e 2.5 mld lekë, cka pritet të vertetohet në ditët e fundit të Janarit ku se bashku me rakordimet e degës së Thesarit, eetimes do të sigurojë edhe tabelën përmbledhwse të 12 muajve të vitit 2019 pasi në faqen web të Bashkisë Shkodër të dhënat i referohen 8 muajve pasi nuk janë përllogaritur edhe të ardhurat e 3 mujorit të fundit të vitit.

Nw bazw tw të dhënave të Bashkisë Shkodër të cilat janë të publikuara edhe në faqen ëeb, ëëë.bashkiashkodër.gov.al, të ardhurat pritet të arrijnë vlerën e investimeve të këtij viti duke shwnuar sukses në fushën e financave të Bashkisë kur kujtojmë që 2019-ta është shoqeruar jo me pak problematika sa i takon përdorimit efektiv të të ardhurave, duke ia hequr të drejtën autonome gjatë disa muajve.

Nga ana tjetër, sa i takon investimeve, duke iu referuar burimeve pranë Bashkisë Shkodër mesohet se investimet janë realizuar në masën e 100% të parashikuara me thuasje 360 milion lekë.

Shpenzimet faktike, janë në vlerën e 80 %, ku janë firmosur edhe kontratat respektive të investimeve të parashikuara.

Shifra pozitive të një buxheti të strukturauar sipas cdo zëri të buxhetit, evidentime këto të cilat sollën që Bashkia Shkodër të shpallej edhe fituese e konkurisit të Ministrisë së Financave për Transparencën e Buxhetit.

Në ditët në vijim eetimes do të sjell të tjera të dhana për buxhëtin e Bashkisë Shkodër për vitin 2020, duke specifikuar në investime konkrete në të gjitha sektorët kryesore. /eetimes/