Ne zonën e Fermentimit ne rrugët “Ora e Maleve”, “Ardian Kodra”, “12 Vjetori”, “Dëshmorët”, “Besa”, Çlirimi”, do të ndërhyjmë në kanalizimet e ujrave të bardha e të zeza, as faltimin, ndriçimin dhe sinjalistikën e tyre.
Projekti ” Rikonstruksion i rrugëve Fermentim” i paraqitur nga Bashkia Shkodër pranë Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit është shpallur fitues.
Përmirësimi i infrastrukturës në zonat informale është në fokus të punës sonë, ndaj jemi entuziastë për mbështetjen nga qeveria në zbatimin e këtij projekti.