Bashkia Shkodër po punon vazhdimisht për të përmirësuar infrasteukturën dhe për të rritur kualitetin e jetës së qytetarëve.

Aktualisht po kryhen riparime në dyer, dritare, po kryhen saldime dhe instalime të paneleve elektrike në shkollat “3 Dhjetori”, “Ali Laçej”, shtëpinë e fëmijës në Velipojë, banesat sociale të komunitetit Rom, dhe në Fushën sportive e Lekurave.