Me vetëm 3 vota, Tonin Gjuraj ka fituar mbështetjen e pedagogëve, ndërsa sipas fakulteteve, rezultati i votmit, pas numërimit të votave, është si më poshtë:

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

-Rajmonda Këçira 31 vota

-Tonin Gjuraj 16 vota

-Të pavlefshme 1 votë

Fakulteti Ekonomik

-Rajmonda Këçira 7 vota

-Tonin Gjuraj 23 vota

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

-Rajmonda Këçira 12 vota

-Tonin Gjuraj 9 vota

-Nertila Ljarja 1 votë

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

-Rajmonda Këçira 13 vota

-Tonin Gjuraj 25 vota

Fakulteti i Drejtësisë

-Rajmonda Këçira 19 vota

-Tonin Gjuraj 2 vota

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

-Rajmonda Këçira 8 vota

-Tonin Gjuraj 18 vota

TOTALI

-Tonin Gjuraj 93 vota

-Rajmonda Këçira 90

-Nertila Ljarja 1 votë

-Pavlefshme 1 votë