Qendra e Formimit Profesional në Shkodër ofron mbi 20 kurse të ndryshme, dhe aktualisht janë të regjistrua rreth 200 persona, ku shumica janë të rinj.

Nevoja e restoranteve kryesisht në zonat turistike për kuzhinier ka shtuar së tepërmi edhe kursantët e kuzhinës.

Rreth 15 persona aktualisht janë të regjistruar në këtë zanat.

E hapur rreth 30 vite më parë, Qendra e Formimit Profesional në Shkodër e ka rritur aktivitetin e saj në disa drejtime .

Kjo qendër e ka shtrirë veprimtarinë e saj edhe në Lezhë ku zhvillohen kurse profesionale