Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, mbajta sot në parlament qëndrimin kundër projekt ligjit për prefektin.

Një projekt i padenjë, që nuk ofron asgjë për qytetarët tonë!