Shkodër – Bashkë me kolegen Evis Kushi, në aktivitetin me temë “Fuqizimi i gruas transformon shoqërinë” organizuar nga Forumi i Gruas Socialiste ????me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana, në kuadër të projektit për hartimin e një manifesti politik për barazinë gjinore, ku pjesëmarrëse ishin drejtueset e Forumit të Gruas Socialiste të qarqeve Shkodër, Lezhë, Kukës dhe Dibër.

Mirënjohje për punën e palodhur, sakrificën dhe kontributin që kanë vajzat & gratë në forcimin e themeleve të një shoqërie që sheh drejt të ardhmes, ashtu siç ndodh edhe në ????familjen tonë të madhe politike, ku gratë nuk janë thjesht numra, por pjesë thelbësore e transformimit, vetëkorrigjimit dhe reformimit të vazhdueshëm brenda forcën tonë politike dhe në shoqëri.