Me komision apo pa komision të posaçëm, socialistët kanë gati draftin për ndryshimin e ligjit zgjedhor.

Top Channel zbulon se dokumentin e hartuar nga dy ekspertët e Partisë Socialiste Eridian Salianji dhe Viktor Gumi, që është prezantuar në tryezën e ekspertëve të Reformës Zgjedhore, me ndërmjetësimin e ODIHR.

Detyrimi kushtetues për votimin nga jashtë vendit socialistët propozuan ta bëjnë me postë. Vota e diasporës do të llogaritet dhe tabulohet në tabelën e rezultateve të qarkut më të fundit ku ka pasur vendbanimin në Shqipëri votuesi.

Top Channel ka zbuluar se numërimi i votave të shtetasve shqiptarë me banim jashtë vendit synohet sipas të majtëve të bëhet në KQZ dhe fillon në momentin kur fillon numërimi i votave në KZAZ-në më të pare për qarkun respektiv.

PS mësohet se ka propozuar që në Kodin Zgjedhor të përcaktohet se përben veprimtari të ndaluara për t‘u promovuar çdo veprimtari publike gjate fushatës 30 ditore zgjedhore, pavarësisht nëse ka qenë planifikuar ose jo me fonde te buxhetit të shtetit.

Në lidhje me depolitizimin e komisioneve zgjedhore të majtët janë të mendimit që do duhet te jenë nga radhët e administratës publike që kanë statusin e nëpunësit civil, punonjësit e arsimit, dhoma e avokatëve, dhoma e noterisë, si dhe çdo shtetas tjetër që përmbush kriteret arsimore dhe të pastërtisë, të cilët u nënshtrohen paraprakisht trajnimit të detyrueshëm duke u certifikuar nga KQZ.