Shqipëria ka shënuar një lulëzim të vërtetë turistik në vitin 2023, si për turizmin e brendshëm ashtu dhe atë të të huajve. Të dhënat e fundit të publikuara nga Eurostat për net-qëndrimet në akomodimet turistike për gjithë Europën tregojnë se netët e kaluara në hotele e struktura të ngjashme në 2023 u rritën në Shqipëri me 56.8% në krahasim me vitin 2022, ndërsa ishin 84.7% më të larta se në 2019-n, përpara se të fillonin kufizimet e pandemisë.

Në krahasim me mesataren e Bashkimit Europian por dhe me shtetet e tjera të Europës rritja është shumë e lartë. Bashkimi Europian pa një zgjerim prej 6.1% të net-qëndrimeve në 2023 në raport me 2022-n, ndërsa në krahasim me 2019-n me 1.4%. Shteti i dytë më rritjen më të lartë të net-qëndrimeve pas Shqipërisë është Malta me 20.5% dhe Qipro me 20%, në krahasim me 2022-n. Të dhënat për Malin e Zi nuk janë të disponueshme.

Rritje të lartë u shënua si për turistët e brendshëm ashtu dhe ato ndërkombëtarë. Në 2023, net-qëndrimet e vizitorëve ndërkombëtare në Shqipëri u rritën me 81.7%, nga -0.3% që ishte ndryshimi për Bashkimin Europian. Shteti i dytë me ecurinë më të mirë të net-qëndrimeve të vizitorëve ndërkombëtare ishte Serbia me 39.3%. Net-qëndrimet nga vizitorët vendas në Shqipëri u rritën me 90.3%, nga 2.8% mesatarja e Bashkimit Europian, ndërsa vendin e parë e zuri Islanda, me 109.3%.

Europa, turizmi gjallërohet ngadalë

Sipas Eurostat, në vitin 2023, numri i netëve të kaluara në strukturat akomoduese turistike në Bashkimin Europian arriti në 2.9 miliardë, një rritje me 6.1% krahasuar me vitin 2022 dhe një rritje prej 1.4% krahasuar me periudhën e para pandemisë në 2019.

Në vitin 2023, 24 nga 25 vende të BE-së me të dhëna të disponueshme tejkaluan nivelet e vitit 2022 për sa i përket netëve të kaluara. Rritje më të lartë u regjistruan në Maltë dhe Qipro, ku të dyja vendet shënuan një rritje prej 20% në netët e kaluara krahasuar me vitin 2022, e ndjekur nga Sllovakia me një rritje prej 16%. Një rënie e vogël në numrin e netëve është regjistruar në Luksemburg (-1%).

Sllovakia dhe Çekia shënuan rritjen më të lartë për sa i përket netëve të kaluara nga vizitorët ndërkombëtarë, me të dyja vendet që përjetuan një rritje prej 29% në 2023 krahasuar me 2022. Pas tyre vijnë Holanda dhe Rumania, secila me një rritje prej 23%. Në ana e kundërt, Luksemburgu pa një numër të qëndrueshëm netësh të kaluara nga vizitorët ndërkombëtarë (0%), ndërsa Kroacia regjistroi një rritje modeste prej 2%.

Për sa i përket vizitorëve vendas, Greqia shënoi rritjen më të lartë në numrin e netëve të kaluara, me një rritje prej 13% në 2023 krahasuar me 2022, e ndjekur nga Sllovakia (+11%) dhe Bullgaria (+9%). Rënia më e madhe në netët e kaluara nga vizitorët vendas u vu re në Slloveni (-17%), Hungari (-5%) dhe Luksemburg (-4%).

Tejkalimi i niveleve para pandemisë në 2023

Deri në maj 2022, numri i netëve të kaluara në akomodime turistike iu afrua niveleve para pandemisë. Në vitin 2023, vetëm marsi (-4%), qershori (-2%), korriku (-1%) dhe nëntori (-1%) dëshmuan një rënie në numra krahasuar me vitin 2019. Pavarësisht këtyre luhatjeve, tendenca e përgjithshme për vitin 2023 tregoi një rritje në numrin total të netëve të kaluara, duke arritur një numër rekord netësh dhe duke iu afruar shifrës 3 miliardë netë në vit.

Marrë nga Monitor