Kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, ka inspektuar një nga segmentet rrugore që i janë nënshtruar rikonstruksionit në rrugët e qytetit. Ai është takuar me banorë të zonës në rrugën “Lamiej”, me gjatësi 600 metër pranë ish-zooteknikës në lagjen Kiras. Banorët kanë falenderuar kryebashkiakun për këtë ndërhyrje dhe për fjalën e mbajtur ndaj tyre.

Nga ana e tij, kryebashkiaku Benet Beci është shprehur se Bashkia ka një plan konkret ndërhyrjeje në rrugët e qytetit, ndërkohë që edhe kërkesat e komunitetit do të ndërmerren në considerate.

Rruga “Lamiej” është një nga dy rrugët që i është nënshtruar rikonstruksionit të plotë, në kuadër të një pakete të ndërmarrë nga Bashkia Shkodër për përmirësimin e infrastrukturës së brendshme rrugore në rrugët e qytetit.