Me rastin e Ditës Kombetare të Rinisë më 8 dhjetor, qe kënaqësi të prisja në takimin e parë të rinjtë e Këshillit Vendor Rinor të bashkisë Shkodër.

Diskutuam për çështjet që shqetësojnë rininë sot si dhe i garantova për mbështetje të plotë në iniciativat tyre. Bashkia Shkodër do t’i mbështesë të rinjtë me projekte konkrete.