Kryetari i Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci shkruan në Facebook:

Me të rinjtë fitues të Bibliotech 3.0, të cilët me idetë e tyre inovatore janë garancia e Shkodrës të së nesërmes.
Diskutuam së bashku me ta për përdorimin e teknologjisë në funksion të interesit publik në bashkinë Shkodër nëpërmjet programeve mbështetëse dhe nismave që do të jenë pjesë e qytetit tone!