Gati Rrethinat????me organizim, frymë dhe besim për të bërë të mundur ndryshimin e madh për Shkodrën.