Partia Demokratike ka ndezur motorët për të koordinuar aksionin politik në të gjitha degët e Shqipërisë. Kryesia e PD-së ka zbardhur udhëzimin e saj për degët të cilat duhet të mblidhen dhe të organizohen në të gjitha nivelet për të bërë të mundur gjallërimin e jetës politike.

Po ashtu është kërkuar angazhimi i sa më shumë figurave publike dhe plotësimin e strukturës organizative të degëve. Sipas udhëzimit, mbledhjet e para duhet fillojnë brenda datës 12 shtator.