Në dasmën ku morën pjesë 7 mijë persona, dhëndrit i dhanë 4.2 milionë lira (230mijë euro) dhe nuses 5 kilogramë ar.

Në këtë dasmë madhështore u therën afërsisht 500 bagëti të imta.

Për më tepër, Dhëndri përveç 230 mijë eurove përfitoi edhe 2 mijë zarfe të pahapura.