Znj.Hydi Naku ka më shumë se 30 vite mbi shpatulla eksperiencën e një ndër shërbimeve më delikatë të Spitalit Rajonal Shkodër, Shërbimit të Kardiologjisë ku këto 10 vitet e fundit me detyrë Kryeinfermiere.

Stafi profesional që Hydi koordinon ofrojnë shërbim të kualifikuar,cilësor dhe profesional 24 orë në 365 ditët e vitit duke ju siguruar pacientëve me probleme kardiovaskulare të gjithë gamën e shërbimit mjekësor

duke filluar nga diagnostikimi, ekzaminimet laboratorike,trajtimet me mjekë specialistë dhe ndjekjen klinike.