Njësia Administrative Ana e Malit, Bashkia Shkodër ishte destinacioni ku zhvilluam dëgjesën publike të rradhës për zgjedhjen e Kryetarëve të Partisë Socialiste të kësaj NjA.

Banorët,anëtarët dhe mbështetësit e forcës sonë politike të kësaj NjA mirëpritën dhe përkrahën programin politik që paraqitën kandidatët për Kryetar të PS NjA Ana e Malit.

Realizimi i dëgjesave publike për zgjedhjen e Kryetarëve të Partisë Socialiste në NjA është e vetmja formë për të garantuar rezultatin e kërkuar në zgjedhjet e ardhshme lokale.Ju urojmë suksese kandidatëve!