Ne të gjithë themi gënjeshtra në një mënyrë ose në një tjetër gjatë jetës sonë. Gënjeshtrat e bardha janë të pranueshme për sa kohë që i shërbejnë një qëllimi si dalja nga një situatë, por, ka raste kur njerëzit gënjejnë edhe kur nuk kanë nevojë.

Këtu janë 4 arsye:

Ndihet si një bezdi

Për shumë njerëz, të thuash të vërtetën mund të nënkuptojë heqjen dorë nga kontrolli. Ata mund të përpiqen të kontrollojnë një situatë të caktuar për të ndikuar në një vendim në mënyrë që të marrin reagimet që duan.

Ata kanë frikë të zhgënjejnë të tjerët

Një person shpesh gënjen sepse nuk dëshiron të zhgënjejë tjetrin. Disa njerëz kanë shumë pritshmëri nga ne dhe ata reagojnë në mënyrë agresive nëse gjërat nuk tingëllojnë ashtu siç u pëlqen.

Gënjeshtra është e rëndësishme për ta

Kjo është me të vërtetë një nga arsyet kryesore! Nëse dikush thotë gënjeshtra, është e mundur që të jetë e rëndësishme që ai të gënjejë. Mund të mos jetë e rëndësishme për ju, por mund të jetë e rëndësishme për ta. .

Ata besojnë në ato gënjeshtra

Kur dikush është nën presion, gjendja mendore e një personi mund t’i tronditë gjërat. Ne përpiqemi të arratisemi në një botë tjetër në kokën tonë për të qetësuar veten dhe të fillojmë të besojmë vetë në atë pamje të sajuar. Mund të jetë një gënjeshtër për ty, por për ta nuk është gënjeshtër, është në fakt e vërteta sepse kështu besojnë se kanë bërë.