Situata e ores 18.00 ne territorin e Qarkut Shkoder.

Vijon ndjekja epidemiologiike nga NJVKSh ne Shkoder gjate mbasdites u moren edhe 22 mostra te tjera covid 19


7 raste te raportuara nga 127, 3 raste te raportuara nga SR, 12 raste u vlersuan nga vete NJVKSh, te cilet u derguan ne ISHP ne Tr.
Nderkohe ka vijuar puna e ketij institucioni ne instalimin e sinjalistikes se distancimit ne te gjitha objektet e ketij institucioni.

Ne Puke dhe F.Arrez, situata epidemiologjike eshte e mire, kemi vetem 1 person te pa hospitalizuar ne banese, gjendja e tij eshte e qendrueshme, nderkohe pritet pergjigja per nje pacient te cilit i eshte derguar mostra ne Tr.


Ne bashkite M.Madhe dhe Vau Dejese nuk kemi raste te reja covid -19 Bashkia Shkoder ka mbeshtetur me ndihma ushqimire 87 familje Rome me pako ushqimore dhe higjenike, 41 familje ne Nja Guri Zi.
Ka vijuar dezinfektimin e tregjeve tek stadiumi, trotuaret.
Nga KUZ, ka vijuar zhbllokimi i kolektoreve, sipas kerkesave te qytetareve, riparim ujsjellesve, QSH, etj.

Nga OSSH ka vijuar puna ne terren per leximet e matesve te EE, zevendesimin e tyre, zgjidhjen e ankesa te qytetareve, dhe garantimin e pa nderprere te EE ne gjithe territorin e Qarkut.

Nga Institucioni i Prefektit gjate dites sotme kane vijuar inspektimet per te pare nga afer veprimtarine e grupeve te punes ne disiplnimin e tregjeve dhe respektimin e distancave si dhe kane monitoruar procesin e shperndarjes se ndihmave ne bashkepunim me grupet e punes te ngritura nga 5 Bashkite.

Grupet e punes me perberjen e DVP, ushtrise, policise bashkiake, AKU, inspektoriatet, kane vijuar punen per inspektimin dhe kontrollin e tre tregjeve kryesore te qytetit te Shkodres, ku krahas punes se mire qe eshte bere ne dy nga tregje, Rus dhe Xhabije, ne Tregun e Zdrales kane konstatuar disa probleme te cilet ju bene me dije Bashkise per te marre masa per eleminimin e tyre, sic jane eleminimin e mbeturinave dhe sistemimin e nje pjese te tregtareve, detyra keto qe duhet te realizohen deri neser ne mengjez, ne te kunder do merren masat nga AKU, deri ne bllokimin e aktivitetit te nje pjese te tregut ne Zdrale.

Nga strukturat e DVP jane dhene 10 masa administrative gjobe per perdoruesit e qarkullimit te mjeteve pa autorizim.

KMC, ndjeke, monitoron dhe organizon bashkepunumin nderinstitucional per mbajtjen nen kontroll te situates ne te gjithe territorin e Qarku.