Fakte të trishta

1. Një inxhinjer konstruktor për të bërë projektin e ndërtimit paguhet 0.75 euro për metër katror, një pllakaxhi që shtron pllakat paguhet 4 euro për metër katror!
Inxhinjeri konstruktor mban përgjegjësi gjithë jetën për punën e tij!
Pllakaxhiu mban përgjegjësi deri ditën që merr paratë!

2. Studimi gjeologjik i truallit nuk bëhet nga ndërtuesit!
Lutfi Dervishi