KLP miratoi sot me 11 vota pro caktimin e përkohshëm të drejtuesve të prokurorive në Korçë, Gjirokastër dhe Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

Konkretisht me 11 vota pro është miratuar caktimi si e përkohshme në pozicionin e prokurorit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, të znj.Irena Çunoti, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë.

Miratohet me 11 vota pro caktimin te përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Për Krimet e Rënda Tiranë, të z.Altin Dumani, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Tiranë

Miratohet me 11 vota pro caktimi te përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë, të znj.Rozeta Qirjaqi, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Korçë.

Miratohet me 11 vota pro caktimi te përkohshëm në pozicionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, të z.Julian Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.

Vijon…