Mirë që duhet të paguajnë tarifën e autostradës Thumanë -Kashar, por qytetarët e ardhur nga rajonet e veriut dhe Kosova duhet të rrijnë dhe në radhë për të paguar.
Rreth 10 km për turpin e radhës.