Mbështetja për gratë sipërmarrëse dhe zhvillimi i Turizmit të Gjelbër në Itali, Shqipëri dhe Mal të Zi, ishin në fokus të një takimi që u organizua në Shkodër.


Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi i potencialit turistik të zonës natyrore, e cila shërben si kufi midis Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Dhjetë sipërmarrëse nga Shqipëria dhe Mali i Zi ndanë informacion mbi aktivitetet dhe profilet e tyre të biznesit.


Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe udhëtimi me varkë, përmes liqenitn të Shkodrës, shoqëruar nga një udhërrëfyes turistik, për të prezantuar nga afër atraksionet, pikat potenciale të turizmit, të cilat mund të jenë pjesë e paketave turistike për secilin partner.