Në takimin me Këshillin Koordinues të Partisë Socialiste të Qarkut Shkodër, përmes një procesi të hapur & gjithëpërfshirës u propozuan kandidatët për Asamblenë Kombëtare, gati për garën që do të çelet me Kongresin Zgjedhor të Partisë Socialiste.