Harta territoriale e vendit, pritet të jetë përsëri objekt diskutimi për tu rishikuar dhe për të patur një tjetër numër bashkish.


Shtysë për këtë janë të dhënat e reja të popullsisë, ku rezulton se 11 qarqe përveç Tiranës janë me rënie të fortë të popullsisë, ndërkohë 15 bashki numërojnë më pak se 10 mijë banorë (Pustec, Libohovë, Këlcyrë, Fushë-Arrëz, Konispol, Delvinë, Pukë, Memaliaj, Tepelenë, Kolonjë, Përmet, Dropull, Himarë, Poliçan dhe Selenicë).

“Është momenti për të bërë korrigjime të ndershme. Është tregues i mjaftueshëm për të bërë korrigjime të hartës territoriale. Mund të ndërhyjë në sistemin territorial, mund të ndërhyjmë në sistemin administrativ, mund të ndërhyjmë sistemin financiar, por edhe në atë zgjedhor”, thotë Agron Haxhimali.


Rezultatet e censit do të sjellin edhe rishikim të formulës së ndarjes së buxhetit për pushtetin vendor brenda vitit, pasi fondet që marrin bashkitë bazohen në treguesit e numrit të popullsisë, dendësisë së popullsisë dhe numrit të nxënësve.
“Censi është përcaktues për rindarjen e buxhetit kombëtar, për ndarjen e drejtë të buxhetit në pushtetin lokale. Transferta e pakushtëzuar që qeveria jep për bashkitë e ka kriterin kryesor numrin e popullsisë. Ky kriter përbën 80% të shpërndarjes së fondeve”, pohon eksperti.
Në formulën e re të ndarjes së buxhetit që qeveria po diskuton, pritet të përfshihet edhe dhënia e granteve në bazë të performancës së bashkisë, por Haxhimali apelon të mos ulet buxheti pavarësisht se ka rënë numri i popullsisë.
“Mendoj se ka nevojë për një formulë tjetër të shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për bashkitë. Vërtetë është ulur popullsia por kapitali natyror është atje, pyjet, tokat dhe infrastruktura mbetet”, thotë Haxhimali.
Për këtë vit transferta e pakushtëzuar që i është shpërndarë bashkive është 36.5 miliardë lekë, dhe brenda kësaj vlere është përfshirë edhe kosto për rritjen e pagave.