Shqipëria priti për herë të parë byronë politike verore të CPMR, Konferencës së Rajoneve Detare Periferike. Pjesë e saj janë 150 rajone nga 24 shtete të Bashkimit Europian dhe më gjërë që kanë në fokus politikat me ndikim të lartë territorial. Mirëseardhjen ne Shkoder drejtuesve dhe anëtarëve ju a uroi kreu i qarkut Shkodër Edmond Ndou, në cilësinë e mikpritësit, ndërsa të pranishëm ishin edhe përfaqësues të pushtetit qëndror, deputeti Agron Çela dhe prefektja Majlinda Angoni. Ndou prezantoi shkurtimisht aktivitetin 10 vjecar të qarkut Shkodër në këtë organizatë të rëndësishme europiane dhe më pas u ndal tek vlerat që përfaqëson rajoni ynë.

Drejtuesit e lartë të CPMR folën mbi sfidat e reja që ka kjo organizatë dhe vendet anëtare, përballë ndryshimeve që po pëson Europa.

(Rajoni i Shkodrës është anëtar i CPMR që nga viti 2014 dhe i Komisionit Ndërmesdhetar që nga viti 2016. Siç dihet, Shqipëria është një vend kandidat për në Bashkimin Europian që nga viti 2014 dhe që prej asaj kohe i është nënshtruar reformave për të përmbushur kriteret e anëtarësimit dhe për të nxitur zhvillimin ekonomik. Për shembull, promovimi i turizmit ka qenë një shtytës kryesor i fokusit për zhvillimin ekonomik. Për sa i përket Shqipërisë, ajo merr pjesë aktive në programet e bashkëpunimit ndërkufitar nga BE-ja, duke nxitur stabilitetin rajonal në zonë. Dhe kur bëhet fjalë për Shkodren, ajo nuk është vetëm shtëpia e liqenit më të madh në Ballkan dhe e bazuar në detin Adriatik, por Shkodra është një rajon me aspirata detare, të rrënjosura historikisht dhe vazhdon të përdorë asetet e saj gjeografike për të zhvilluar dhe diversifikuar oferten e saj dhe ekonominë).

Eleni Marianou, sekretare e përgjithshme e CPMR


(Ne po krijojmë blloqe ndërtuese në CPMR mbi kohezionin. Kjo është ajo që ne duhet të bëjmë.Sepse ka të gjitha llojet e ideve që vijnë, kështu që ne duhet t’i zhvillojmë ato ide me çdo gjë që është interesante dhe e rëndësishme për ne. Ju jeni pjesë e zgjerimit këtu. Si do të ndikojë kjo? Cila pjesë e buxhetit të BE-së do të dedikohet për këtë lloj marrëveshjeje? Është e rëndësishme për ne që ta kemi parasysh këtë dhe po ndërtojmë blloqet tona të mbrojtjes për politikën e ardhshme të kohezionit).

Filip Reinhag, Komisioner rajonal


(Siç e dini, ne po përballemi me negociata historike dhe komplekse për të ardhmen e buxhetit të BE-së, ndërkohë që jemi nën presione shumë të vështira që prekin vizionin politik të Evropës si kurrë më parë. Ne duhet të kemi një kuptim shumë të matur të situatës në të cilën ndodhemi aktualisht, te kemi kampionët e kohezionit territorial në Bashkimin Evropian dhe të rolit vendimtar të politikës së kohezionit. Ne do të duhet të justifikojmë çdo kërkesë me një zgjidhje konkrete që mund të ndikojë në Shtetet Anëtare dhe Komisionin Evropian).


Kreu i qarkut Tiranë Aldrin Dalipi shprehu falenderimet për kreun e qarkut Shkodër Edmond Ndou për këtë organizim sfidues dhe u ndal tek pritshmëritë që ka Shqipëria në kuadër të procesit integrues.
Aldrin Dalipi, kreu i qarkut Tiranë


I ndarë në sesione, ky takim 2 ditor ka në fokus turizmin e zgjuar, makrorajonin e Mesdheut dhe detyrat Adriatiko-Joniane, ku politika e kohezionit, transporti, sfidat e Europës ishin kryefjalë e diskutimeve. Në përmbyllje të qëndrimit të tyre në Shkodër, drejtuesit dhe anëtarët e CPMR panë nga afër edhe një prej perlave të Adriatikut, një nga investimet më të mëdha në turizëm, Velipoja Grand Europa Resort.