Në qytetin e Shkodrës, i njohur për traditën e përdorimit të biçikletave bashkia po vijon punën për unifikimin e korsive të dedikuara për përdoruesit e tyre.

Nga segmenti i kryqëzimit të spitaleve deri në Fermentim e njohur si ish- zonën industriale është duke vijuar puna për vendosjen e trafik ndarësve plastike.

Korsia e biçikletave në ish-zonën industriale pritet ë përfundojë brenda pak ditësh. Në Shkodër biçikleta vazhdon të jetë një mjet lëvizjeje i preferuar dhe mjaft i përdorshëm nga qytetarët.

Gazetar: Mirsad Rakaj