Në Komisionin për Politikën e Jashtme në Parlament ???????? në diskutimin tim si anëtare e këtij komisioni për Projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për rehabilitimin e linjës hekurudhore Vorë – Hani i Hotit” theksova se Shkodra megjithëse është porta hyrëse e rajonit dhe europës ka mbetur pa investime me infrastrukturë rrugore dhe hekurudhore, gangrenë të trafikut dhe aksidenteve dramatike.

Shkodranët meritojnë dinjitet dhe respekt jo borxhe, fjalë, e piktura në letër!
#shkodraepara
#nekrahteqytetareve