Bashkia Pukë Akuzon ish kryetarin !

Të dashur qytetarë! Kërkojmë mirëkuptimin tuaj për problematikat e shfaqura në ofrimin e shërbimeve, ku ish kryetari ka prodhuar një situatë paligjshmërie me akordimin e lejeve vjetore, pothuajse për të…