Rrefimi i vecante / Udhetimi 3 here ne jave i shkodranes drejt Prishtines

Eshte nje realitet, i perditshem, ne pamundesi te gjetjes se tregut te gjithe i drejtohen rrugeve alternative

Kjo zonjë udhëton tre herë në javë nga Shkodra në Prishtinë për të shitur produkte artizanale të punuara me vek.
Ndiqeni rrëfimin e saj.