Bashkia Shkoder nis degjesat publike per programin buxheton

I kemi nisur me njësinë më të madhe administrative, atë të Rrethinave si dhe Shalën, Shoshin, Pultin e Dukagjinit, dëgjesat publike “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025”

Shërbimet publike, investimet dhe rritja e standarteve janë prioriteti ynë, prandaj duke dëgjuar dhe bashkëndarë me banorët e çdo njësie vendore idetë dhe propozimet konkrete, marrim në fund vendimet e duhura.

Zëri i qytetarëve, prioriteti i punës tonë!