Largimi i të rinjve nga vendi po mbetet synimi kryesor, pasi të ardhmen nuk po e shohin më në Shqipëri. MCN ishte pranë Ambasadës Gjermane, ku kërkesa për të emigruar është mjaft e lartë.

Artion Mulaj është një prej tyre ku diplomimin në Shqipëri e quan kohë të humbur.